Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Poitiers

Tuyên uý: Lm Pierre Luc Hà Quang Minh

Ban mục vụ niên khoá 2005-2008 :

Đại diện : Chị Têrêsa Nguyễn Thị Lành
Thủ quỹ : Ông Phêrô Ninh Vương Phú
Phụng vụ : Ông Phêrô Trần Văn Thái
Giáo lý : Ông Giuse Nguyễn Đức Bình
Từ thiện : Bà Têrêsa Mai Thị The.

Tết Nguyên Đán 1982, với sự khởi xướng của hai chủng sinh Việt Nam, Vũ Mộng Thơ và Hà Quang Minh, một Thánh Lễ Việt ngữ đầu tiên được cử hành tại Đại Chủng Viện liên địa phận, số 10 rue de la Trinité. Poitiers. Trong Thánh Lễ này có sự hiện diện của Đức Cha Joseph Rozier, Giám mục địa phận Poitiers và Cha Guibert Hiền, cựu thừa sai Việt Nam, dòng Đa Minh. Số người Công giáo tham dự Thánh Lễ Tết năm đó khoảng 60 người. 

Đến năm 1983, do lời mời của một số tín hữu, Cha Félix Lê Văn Lang, tuyên úy Cộng Đoàn Công Giáo Điạ Phận Nantes về dâng Thánh Lễ mỗi tháng một lần tại nhà nguyện trường Trung học Feuillants. Trong kỳ nghỉ hè, một vài phụ huynh đứng ra tổ chức lớp học Việt ngữ cho các em.

Năm 1986, cộng đoàn dời về nhà thờ Résurrection, thuộc họ đạo Notre Dame de Planty. Điạ điểm này được chọn vì hai lý do : Thứ nhất là phần đông các gia đình Việt Nam sống tại khu vực này. Thứ hai, nhờ thực tập trong họ đạo, thầy Minh liên hệ trực tiếp với Cha sở. Ngoài Thánh Lễ hàng tháng và tiệc mừng Tết Nguyên Đán, người Công giáo Việt Nam tỉnh Poitiers còn tổ chức đi hành hương tại một vài nơi trong địa phận.

Ngày 01.07.1990, thầy Minh thụ phong Linh mục. Trong Thánh Lễ, Đức Cha địa phận chính thức giao phó cho Cha cộng đoàn Việt Nam.

 

 

 

Ngày 02.01.2000, nhân dịp Lễ Hiển Linh, Đức Cha Albert Rouet, Giám mục địa phận Poitiers chính thức công nhận Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam là một Cộng Đoàn Địa Phương (la Communauté Locale), theo quy chế của địa phận. Hội Đồng Mục Vụ đầu tiên gồm các ông bà : Phaolô Nguyễn Văn Chính, đại diện cộng đoàn. Ông Phêrô Ninh Vương Phú, thủ quỹ. Chị Têrêxa Nguyễn Thị Lành, đặc trách giáo lý. Bà Têrêxa Mai Thị The, đặc trách từ thiện. Ông Phêrô Trần Văn Thái, đặc trách phụng vụ.

Từ vài năm gần đây, cộng đoàn Poitiers gia tăng nhân số và trẻ trung hơn trước nhờ sự tham dự của các sinh viên Việt Nam du học. Các em phụ giúp hát Lễ, cộng tác với ban mục vụ vào những ngày lễ các dân tộc, Tết Nguyên Đán. Một số em không phải là Công giáo nhưng cũng đến sinh hoạt với nhóm học hỏi Thánh Kinh.

Tổng số giáo dân Việt Nam hiện nay khoảng 80 người, sống rải rác trong hai tỉnh Vienne và Deux Sèvres. Đường hướng mục vụ cộng đoàn :

Khuyến khích và tạo điều kiện để người tín hữu Việt Nam có khả năng hội nhập trong sinh hoạt các họ đạo Pháp nơi họ sinh sống.

Duy trì văn hoá Việt Nam trong các sinh hoạt cộng đoàn : Thánh Lễ Việt ngữ hàng tháng, Tết Nguyên Đán, đọc kinh gia đình, chia sẻ lời Chúa trong mùa Chay.