Dòng tu

Đi qua 17 chặng đường thánh giá, mọi người như muốn thông
hiệp vào cuộc khổ nạn ngày nào Chúa Giêsu gánh chịu. Đôi mắt
đăm đăm nhìn về những tượng đá khắc dựng nên trên sườn núi
thoai thoải cuả mỗi chặng đàng Thánh Giá như đưa dẫn tâm
hồn của mỗi người tới gần Chúa hơn. Miệng đọc, lòng suy trong
bầu không khi phẳng lặng, linh thiêng nhưng không kém sôi sục
lòng kính mến, biết ơn Người đã hy sinh chính mạng sống mình
chỉ vì tình yêu :
4