Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Autun

 

Lm Tuyên úy Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa


Thành lập : Năm 1995 - Số giáo-dân : 29 người.

1- Tiểu-sử :

Cộng-đoàn Autun, lấy theo tên địa-lý và hành-chánh. Autun là tỉnh-lỵ của Saône-et-Loire với dân-số 14.400 người. Tại trung-tâm thành phố, có nhà thờ chính-toà St-Lazare khá lộng-lẫy. Lối vào cửa chính được đắp hình nổi cảnh chung-thẩm. Bên trong có bàn thờ xương thánh Lazare. Danh-xưng Autun cũng là tên một địa-phận trong 93 địa-phận của Giáo-hội Công-giáo Pháp.

Sau biến-cố năm 1975, một số gia-đình người Việt-nam từ Lào xin tỵ-nạn, đã được chính-quyền Pháp đưa về trại tiếp-cư ở Montceau-les-Mines, cách thành phố Autun 5O cây số. Từ năm 1980 đến 1995, Linh-mục Clément Nguyễn Văn Thể đã đến Montceau-les-Mines giúp lo mục-vụ cho các giáo-hữu Việt-nam ở đó.

Đến năm 1995, cộng-đoàn Montceau-les-Mines chỉ còn lại vỏn vẹn 2 gia-đình công-giáo mà thôi. Do đó, cha Clément Thể đã bàn tính với cha Chính địa-phận để đến giúp cho cộng-đoàn Autun. Vì tại Autun, từ năm 1975, đã có một trung-tâm tiếp đón những người Việt-nam trước kia đã làm việc cho Pháp và những người tỵ-nạn từ Việt-nam mới sang, nhưng lúc ấy chưa có linh-mục Việt-nam nào phụ-trách.

 

 

Vào tháng 7 năm 2004, sau khi thụ-phong linh-mục, cha Dominique Nguyễn Xuân Nghĩa, người địa-phận Bùi-chu, đã được Đức cha Raymond Séguy, Giám-mục Autun, bổ-nhiệm làm phó xứ họ đạo St-Lazare. Cha Clément Nguyễn Văn Thể lại muốn «chia sẻ» phần trách-nhiệm mình, nên đã đề-nghị cha Nghĩa giúp lo cho Cộng-đoàn Việt-nam. Với sự đồng-ý của Đức cha, kể từ năm 2004 đến 2007, cha Dominique Nguyễn Xuân Nghĩa đã kiêm-nhiệm tuyên-úy cho Cộng-đoàn Công-giáo Việt-nam Autun, thay thế cha Clément Thể. Kể từ 2007, cộng đoàn không còn sinh hoạt.

2- Sinh-hoạt :

Một cách đều đặn, cứ từng hai tháng, một thánh lễ được cử-hành tại nhà thờ ZUP Saint Pantaléon. Còn các dịp lễ Rửa tội, Hôn-phối, An-táng sẽ được thu xếp riêng, theo nhu-cầu và thời giờ thuận-tiện. Mỗi năm, lại còn có một ngày hành-hương chung với các cộng-đoàn Việt-nam trong vùng Mục-vụ Centre-Est và một ngày họp mặt học hỏi.