Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Lyon

Tuyên úy : Lm Đaminh NGUYỄN Xuân Nghĩa

Ban đại diện :

Chủ tịch : Bà Trần Thị Ngọ
Thủ Quỹ : Bà Ðỗ Thị Nga

Lược sử

Cộng Ðoàn Công Giáo người Việt ở Lyon được thành hình từ tháng 10 năm 1975. Linh mục tuyên úy đầu tiên được Giám Mục chỉ định là cha Bernard Trần ngọc Hải.

Các sinh hoạt của cộng đoàn lúc bấy giờ gồm : thánh lễ chủ nhật, thăm viếng các trung tâm tiếp cư và kiếm việc làm, kiếm các gia đình bảo trợ người Pháp… với sự hỗ trợ của thầy Clément Thể, của sœur Marie Germaine Tâm, sœur Marie Léa Lou-Li-Tchen, của các anh chị em sinh viên, của cơ quan Cứu trợ Công giáo, của các cựu chiến binh Pháp.

Cộng đoàn đã thuê một căn nhà của giáo xứ Immaculée Conception (Lyon 3), và lấy tên là Trung Tâm liên lạc Công Giáo Việt Nam. Thứ Bảy có các lớp giáo lý trẻ và người lớn, lớp tiếng Việt cho trẻ em và lớp tiếng Pháp cho người lớn.

Năm 1985, Cộng đoàn được mang tên Mission Catholique Vietnamienne.

Kể từ năm 1989, Cộng đoàn được dùng nhà thờ Saint Pierre Chanel để thực hiện các sinh hoạt tôn giáo và các cuộc hội họp. Ðây cũng là thời gian Cộng đoàn được sự trợ lực dồi dào của các thầy dòng Tận Hiến Ðức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.).

 

 

 

Sinh hoạt mục vụ

Thánh lễ Việt ngữ : Chúa nhật thứ 2 trong tháng : thánh lễ 10h; Chúa nhật thứ 3 và thứ 4 trong tháng : thánh lễ 17h

Ca đoàn, Ban đại diện, nhóm chia sẻ Phúc Âm, Hội đạo binh Dức Mẹ, liên hệ với cộng đồng Phật Tử chùa Thiện Minh.

Cho đến bây giờ (2003), ngày mừng Tết của cộng đoàn luôn được tổ chức tại một nhà hát lớn có thể nhận tới hơn 600 người tham dự.

Cộng đoàn Lyon đã tạo mối liên hệ thường xuyên với xứ đạo Pháp bằng cách mỗi năm có một thánh lễ pháp-việt, hoặc cùng cộng tác với giáo xứ Pháp để tổ chức ngày hội lớn của Giáo Phận (Forum).

Số người Việt ở Lyon và vùng phụ cận khoảng 13 ngàn người, phần lớn theo đạo Phật và đạo Gia Tiên. Người công giáo chiếm khoảng 1200 người. Số người đi dự lễ tiếng Việt ngày chúa nhật khoảng từ 100 đ ến 140 người.