Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Troyes

Tuyên uý: Lm Joseph Nguyễn Đức Dũng

Ban đại diện : Anh Tạ Ngọc Phan

Tiểu sử
Sinh hoạt mục vụ giáo dân Việt Nam tại Troyes có từ những năm 76-77, với sự giúp đỡ của Cha P. Bourré, một Linh mục Dòng Tên. Vào dịp Tết Nguyên Đán 1992, Cha Jean Ecomard với chức vụ điều phối đã quy tụ được 16 người và thành lập một ban mục vụ.

Trưởng ban kiêm tổng thư ký là anh Tạ Ngọc Phan, cố vấn là ông Bùi Bá Lư. Ngày 28.04.1992, ban mục vụ đầu tiên đã gặp Đức Cha Gérard Daucourt, Giám mục Troyes để trình bầy tình hình cộng đoàn. Tòa Giám mục chấp thuận để một Cha Việt Nam tới dâng Lễ mỗi tháng một lần, và sẵn sàng đài thọ phí tổn.

Các Linh mục đã giúp cộng đoàn từ khi thành lập :

1991 – 1993 : Cha Giuse Mai Đức Vinh (Người đã cử các Cha Giáo xứ Việt Nam Paris về giúp), Cha Christophe Lê Huy Bảng.

1993 – 2005 : Các Cha sinh viên : Alphonse Trần khánh Thành, Antoine Nguyễn Đức Khiết, Cha Nguyễn Chí Linh, Cha Nguyễn Hồng Sơn.

Tháng 05/2005 : Cha Nguyễn Đức Dũng, được bổ nhiệm làm tuyên úy cho cộng đoàn.

Sinh hoạt

Tham dự các kỳ đại hội cộng đoàn giáo dân do tuyên úy đoàn tổ chức, đại hội giới trẻ Việt Nam, đại hội hành hương Lộ Đức I, II, III.

Những sinh hoạt với Giáo phận địa phương : tham gia các kỳ hội chợ hằng năm của địa phận với một gian hàng Việt Nam, các ngày lễ các dân tộc, sinh hoạt mục vụ kiều dân.

 

 

Ban mục vụ hợp định kỳ mỗi thứ bảy đầu tháng. Mỗi tháng dâng Thánh Lễ Việt Nam trong nhà thờ tại Troyes và phụ cận do Linh mục Việt Nam, với sự đóng góp của ca đoàn Thành Tâm, tổ chức những buổi hướng dẫn cầu nguyện nhân dịp vọng Giáng Sinh và tĩnh tâm vào Mùa Chay, tổ chức cung nghênh tượng Đức Mẹ đến các gia đình Công giáo, lần chuỗi Mân Côi vào tháng 5 và tháng 10, rước kiệu và các em nhỏ dâng hoa kính Đức Mẹ.

Tổ chức hàng năm những buổi hành hương như Nevers, như Tu Viện de la Sainte Espérance, hay Notre Dame du Chêne, Bagneux (Bỉ), Lisieux. Tổ chức những buổi du ngoạn có Thánh Lễ ngoài trời như thám du tại Cornê du Der, hay tại Fontainebleau. Tổ chức lớp giáo lý bằng tiếng Việt cho dự tòng người trưởng thanh, tổ chức bữa cơm thân hữu vào dịp đầu năm.

Thống kê các gia đình Công giáo Việt Nam tại Troyes và phụ cận : 81 hộ gồm 296 người Công giáo thuộc mọi lứa tuổi.