Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Versailles

Tuyên uý: Lm Dominique Bùi Chí Cường

Trong địa phận Versailles, tổng số người Á đông vào khoảng 4000 người trong đó có khoảng 800 người Công giáo, và số người tham dự với cộng đoàn khoảng 200. 

Lịch sử của cộng đoàn Đông Nam Á vùng Yvelines được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất

từ năm 1978 đến tháng 6 năm 2002

Linh mục Pierre Nguyễn Chí Thiết là một Linh mục du học kẹt lại tại Pháp, làm Tuyên úy Dòng kín St. Germain en Laye từ năm 1976 - ngài đã tìm cách tiếp xúc nâng đỡ những người tị nạn dừng chân tại St. Germain en Laye và các vùng lân cận thuộc địa phận Versailles. Ngài đã tìm và thăm viếng những người Công giáo cũng như ngoại giáo sinh sống trong những trại tiếp đón và trong các vùng.

Ngài đã thành lập cộng đoàn Công giáo ; trước hết Chanteloup les Vignes và Guyancourt năm 1978 đến năm 1981 thi cộng đoàn Guyancourt được đổi tên là cộng đoàn Saint Quentin và lần lượt các cộng đoàn khác, như cộng đoàn Mantes la Jolie năm 1981, cộng đoàn Plaisir năm 1983 và cộng đoàn Versailles năm 1986.

Trong năm 1982 Ngài đã thành lâp cộng đoàn Công giáo người Miên tại Marly le Roi và một năm sau Ngài cho ra đời cộng đoàn H’Mong tại Saint Quentin.

Như vậy địa phận Versailles có 5 cộng đoàn Công giáo Việt Nam, một cộng đoàn Miên và một cộng đoàn H’Mong, làm thành cộng đoàn Đông Nam Á Yvelines của địa phận Versailles. Hàng năm có những Thánh Lễ chung cho cả ba cộng đoàn sắc tộc, đặc biệt vào các dịp mừng Tân niên của mỗi cộng đoàn sắc tộc.

Sinh hoạt cộng đoàn :

- Thánh Lễ hằng tháng tại các nhà thờ địa phương và có sinh hoạt Eveil à la Foi cho thiếu nhi trước Lễ.

- Nhóm chia sẻ Phúc Âm mỗi tháng một lần tại mỗi cộng đoàn và luôn có sự tham gia của Cha Tuyên úy ; ngoài ra Cha còn thành lập các nhóm chia sẻ Phúc Âm yểm trợ những nơi có gia đình rải rác hoặc để tháp tùng các dự tòng, như ở Acheres, Vesinet, Maurepas, Orvilliers, v.v... chưa kể các nhóm hỗn hợp với người Pháp tại các xứ đạo có các dự tòng Đông Nam Á Châu do Giáo xứ địa phương chủ động, mà Cha Tuyên úy đều tham dự và đóng góp như : Beauregard, Epone, La celle St Cloud, St Nom La Breteche, Montfort l'Amaury, Rocquencourt vv.... Còn phải kể đến nhóm người H'mu (gần với người H'mong mà ngôn ngữ khác) sinh hoạt bất định kỳ như tại Versailles và Viroflay.

- Nhóm Trẻ Bình Mình, Thánh Ca nhạc đoàn. Ngoài ra một nhạc đoàn đời quy tụ các bạn trẻ không Công giáo sinh hoạt tại St. Germain en Laye hàng tháng.

- Mỗi một cộng đoàn đều có một “Nhóm Đại Diện" ; toán cộng đoàn Yvelines chung có một “Hội Đồng Mục Vụ”. Mỗi một hội đồng đều họp mỗi tháng một lần với Cha Tuyên úy. Các thành viên điều độ.

- Từ năm 1998, cộng đoàn Đông Nam Á có thêm một ê-kíp mục vụ được chọn bởi Cha Tuyên úy sau khi đã thăm dò sự tín nhiệm và được công nhận và ủy nhiệm bởi Đức Giám Mục Versailles, đó là một trong những ê-kíp mục vụ của địa phận. với nhiệm kỳ là 3 năm.

- Tháng 2 năm 1980 : Thành lập tờ thông tin liên lạc của cộng đoàn.

- Tháng 10 năm 1981 : Tờ thông tin liên lạc được thay đổi thành tờ báo hàng tháng đó là tờ báo LỜI CHÚA được gởi đi trong toàn nước Pháp và cả các nước Âu Châu.

- Tháng 6 năm 1991 : cộng đoàn có một tân Linh mục là Cha Joseph Vũ Thế Kỷ

- Tháng 6 năm 1992 : cộng đoàn có một Thầy Phó Tế là Thầy Winceslino Sola.

 

 

- Từ 1991 - 2002, Văn phòng Mục vụ 13 rue de Boufflers, 78100 St. Germain en Laye, có thư ký thường trực, do địa phận bổ nhiệm.

- Tháng 3 năm 1998 : thầy Ignace Nguyễn văn Thạch, xuất thân từ cộng đoàn (đã là trùm ở Plaisir), trở thành Phó tế phục vụ tại Giáo Xứ Paris.

- Tháng 6 năm 1998: cộng đoàn có thêm một tân Linh mục là Cha Dominque Bùi Chí Cường.

- Quãng 1998, Sinh hoạt văn hóa dạy tiếng Việt cho các em tại Versailles.

- Tháng 6 năm 2001, tân Linh mục Zimille Trần, hiện là Cha phó tại Les Mureaux.

- Năm 2000, thầy Landry Vedrenne nhập chủng viện, và 12/2005, chịu phó tế, và ngày 25/6/2006 sẽ thụ phong Linh mục, và sẽ đi truyền giáo tại Đài Loan.

- Từ 1990, qua trung gian cộng đoàn, Giáo phận Versailles tài trợ cho chủng sinh 55 tuổi của địa phận Vinh, du học tại Issy les Moulineaux và sau này đã trở thành Linh mục phục vụ tại Giáo phận Vinh, VN (nay đã qua đời) ; rồi từ năm 2002, Thầy Antoine Trung, cũng từ VN, thành chủng sinh Versailles, được gởi học tại chủng viện địa phận Paris...

- Từ 1990, hai giáo phận Versailles và Vinh kết nghĩa tinh thần, và Giám mục của hai Giáo phận thăm viếng nhau : đáng ghi nhớ là năm 1997. Đức Cha Jean Charles Thomas đã thăm viếng VN, đặc biệt Giáo phận Vinh - Đức Cha Eric Aumonier đã dự định thăm viếng VN 3/2006.

Giai đoạn thứ hai

Từ tháng 6 năm 2002 đến hiện tại

Tháng 6 năm 2002 sau khi Cha Tuyên úy Nguyễn Chí Thiết được Đức Giám Mục cử đi học ở Đài Loan thì cộng đoàn được Cha Philippe Potier, Tổng đại điện Giáo phận - kế vị, cộng đoàn tiếp tục phát huy thêm : tất cả các cộng đoàn địa phương đã quy tụ thành Cộng đoàn Đông Nam Á vùng Yvelines hay gọi tắt là Cộng đoàn Yvelines, trong đó có cộng đoàn H’Mong và cộng đoàn Miên đồng sát cánh.

 

Trụ sở sinh hoạt tại nhà thờ CAP St Jacques, Saint Quentin. Hằng tháng có Thánh Lễ Việt ngữ vào chúa nhật thứ hai, Thánh Lễ Miên vào chúa nhật thứ ba, và chúa nhật thứ tư thì Thánh Lễ của người H.mong, cộng đoàn có một ca đoàn, nhóm các bà mẹ sinh hoạt cho các em thiếu nhi (éveil à la foi) và lớp Việt ngữ, Miên ngữ, Hội đồng mục vụ họp hai tháng một lần, E–kíp mục vụ họp mỗi tháng một lần. Trong năm thì có các Thánh Lễ chung cho 3 cộng đoàn Việt, Miên, Mường như Thánh Lễ khai mạc và bế mạc năm Phụng Vụ, tĩnh tâm mùa chay tại Dòng kín Saint Germain en Laye thường tổ chức vào chúa nhật thứ nhất Mùa Chay và các ngày Tết Việt, Miên, Mường.

Vì ly do thiếu nhân sự tờ báo lời Chúa được đổi sang thành tờ thông tin liên lạc của cộng đoàn, phát hành hai tháng một lần.